Leraren en leraressen

Haar verantwoordelijkheid:

Huiswerk wordt verondersteld een verlengstuk van de leraar zelf te zijn; het is bedoeld om de leraar te helpen plannen te maken voor het succes van de leerlingen in de klas en hen daarbij te begeleiden, en een aanvullend plan te maken voor het bereiken van bepaalde doelen.

De Verantwoordelijkheden van de Leraar:

De leerkracht is de belangrijkste gebruiker van huiswerkbegeleiding. De leerkracht wordt zelf de leercoach van de leerlingen (en niet de slaaf van het klassenmanagement). De leerkracht maakt en wijzigt de syllabus afhankelijk van hun vooruitgang. De leerkracht moedigt de leerlingen aan om te onderzoeken, verslagen te schrijven en neemt de leiding van de klas.

Dit is de fase van het semesterniveau waarin leren echt wordt. De studenten raken gewend aan de ideeën en methoden van het leren. De leraar stelt hen bloot aan problemen van verschillende aard, laat hen hun problemen oplossen en geeft hen tips om ook andere problemen op te lossen.

Huiswerk is dus niet alleen nuttig bij de opleiding voor het tertiair niveau, maar is ook belangrijk voor het basisniveau om het probleem rond de leerlingen te verbreden en hen te helpen de oplossingen zelf te vinden.

Testmateriaal:

De leerlingen moeten in staat zijn het patroon zelf te bepalen en de docent moet een toetsplan hebben waarin de pedagogische structuur, het soort vragen dat moet worden beantwoord, het soort informatie dat moet worden gepresenteerd en de tijd die nodig is voor het beantwoorden van de vragen, in kaart zijn gebracht. De docent moet een wachttijdstrategie hebben voor met name de zwakkere leerlingen om hun zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid te vergroten.

Plan van studie:

Het leerplan moet de inhoud, de processen en de wijze waarop de lessen worden gepresenteerd op elkaar afstemmen. Het dient uit het volgende te bestaan:

Deze strategie van studeren vereist voortdurende reflectie, aangezien de studenten zich bewust moeten zijn van de verwachtingen van de docent en de wijze waarop de lessen zijn gestructureerd. Zij moeten in staat zijn onderwerpen aan te wijzen die voor de studenten van speciaal belang zijn en de docent moet dan gespecialiseerde sessies voor dergelijke studenten voorbereiden. De studenten moeten in staat zijn zelfstandig en met succes te werken.

Bovenstaande strategieën en andere hulpmiddelen moeten door de leraar worden toegepast om de academische prestaties van zijn tienerstudenten in de klas te verbeteren.

De persoonlijkheid van kinderen:

Het kan een belangrijke factor zijn bij het verbeteren van de prestaties van de leerlingen. De persoonlijkheid van de leerlingen kan van dien aard zijn dat zij de instructies en de strategie van de leraren niet kunnen volgen, of zij kunnen van dien aard zijn dat zij fouten maken bij het initiëren en opvolgen van de suggesties van de leraren.

De persoonlijkheid van de leraar:

De leraar wordt belangrijk geacht voor het verbeteren van de academische prestaties van de leerlingen. De leraar wordt beschouwd als een vitale schakel in het pedagogisch netwerk van de school. Wanneer leraren worden geëvalueerd op de doeltreffendheid van hun onderwijsprestaties, zal blijken dat de onderwijsstructuur en de vaardigheden van de leraar de belangrijkste factoren zijn die de inhoud van het vak bepalen. De persoonlijkheid van de leraar is zodanig dat hij/zij in staat is de academische belangstelling van de leerlingen in stand te houden door lesplannen te ontwikkelen die uitsluitend gebaseerd zijn op de belangstelling van de leerlingen en hij/zij moet het academische examenrooster in evenwicht brengen door de leeractiviteiten te specificeren op basis van de verschillende leerniveaus van de leerlingen.

Lees meer:

Bijles Den Haag

NT2 Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.