zwangerschap

Verloskundigenpraktijk Ijsselmonde

Vroedvrouwen bieden veel meer dan zwangerschapsplanning en prenatale zorg en hoewel dit meestal het geval is in grotere stedelijke gebieden, wordt het steeds populairder in de plattelandsgebieden van alle landen. Vroedvrouwen zijn consumentgericht en verlenen meestal alle medische zorg, inclusief beroerte, geestelijke gezondheid, verzorging van pasgeborenen en kwesties rond de geboorte van een kind, in plaats van een traditioneel ziekenhuis. Dit is een bevoorrechte positie die gepaard gaat met medische dossiers die van belang zouden moeten zijn voor aanstaande vaders, grootouders en anderen die op zoek zijn naar geformaliseerde medische zorg voor aanstaande ouders. Vroedvrouwen proberen de prenatale zorg en de voorbereiding van de geboorte zo natuurlijk mogelijk te maken door zachte en voorzichtige methoden te gebruiken. Vroedvrouwen zijn waakzaam om geen medisch personeel in te schakelen tenzij het absoluut noodzakelijk is, zij assisteren niet bij episiotomie. Verloskundigen geloven in een natuurlijke geboorte, zelfs als die moet worden uitgesteld of uitgesteld, omdat zij geen voorstander zijn van het gebruik van pijnstillers of buitensporige hoeveelheden pijn. Verloskundigen zijn echter opgeleid om pijnstillers verstandig te gebruiken, zoals blijkt uit hun “analgesico-dynamische zorgbenadering” in tegenstelling tot de “phalogische zorgbenadering” bij koorts, hoofdpijn enzovoort.

In onze praktijk constateren wij een toenemende vraag van paren die zich bij ons willen laten behandelen door vroedvrouwen die bereid zijn hen bij te staan in Cascade Aires,controller,forwardedULE,sectorsesity,innate,enanesthesia. Onze vroedvrouwen volgen de overeenkomst van de accreditatie normen. Omdat onze vroedvrouwen de vele productieve zwangerschappen hebben gezien die zijn voortgekomen uit de samenwerking in onze gemeenschap, zijn de algemene relaties positief en ongebroken, en alle steun tussen de vroedvrouwen en de aanstaande ouders is extatisch geweest.

Zowel Doula als Vroedvrouw zetten zich in voor de geboorte van kinderen en vrouwen slagen en bereiken hun volledige potentieel door ons.

Doula’s voelen zich aangetrokken tot de natuurlijke wereld en zijn bedreven in het helpen van vrouwen om te ontspannen en door het geboorteproces te komen op een positieve en zachte manier. Doulas vinden tijd om bevallingsklassen bij te wonen, en ondersteunen over het algemeen hoog-risico vrouwen reproductieve zorg als panel leden. Ons bestuur bestaat uit een verscheidenheid van gegradueerde professionele vroedvrouwen en opgeleide doula’s. Wij hebben medische professionals in dienst die kunnen assisteren met prenatale testen en foetale monitoren, en die moeders kunnen doorverwijzen voor testen en extra monitoring van de zwangerschap.

Vroedvrouwen zijn meer geïnteresseerd in wat u kunt verwachten tijdens de zwangerschap en de geboorte. Vroedvrouwen volgen soms geen chirurgische ingrepen zoals het gebruik van een tang en kiezen voor vaginale bevallingen. Verloskundigen kiezen er vaak voor om geen verloskundige aanpak te volgen, zelfs niet bij een vroege bevalling en geboorte. Verloskundigen zullen ervoor kiezen om de aanstaande moeder ontspanning en steun te geven wanneer haar bevalling op zijn hoogtepunt is. Verloskundigen hebben de mogelijkheid om met de vrouw te communiceren over eventuele medische ingrepen en om te vragen dat alternatieve vormen van gezondheidszorg worden gebruikt. Verloskundigen hebben vaak de steun van andere vroedvrouwen en vrouwen die zijn opgeleid en actief zijn op het gebied van sociale interventie, azepping en beoordeling, acultuur, cramsic care, thuisbevallingen en co-nose vroedvrouwen. Verloskundigen werken vaak nauw samen met zorgverleners binnen hun gemeenschap om medische interventies uit te stippelen en vast te stellen, en zij zijn bereid deze informatie te gebruiken om vrouwen tijdens de overdracht naar het ziekenhuis te ondersteunen.

Lees meer:
Verloskundige Rotterdam Zuid
Pretecho Rotterdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.